Zajęcia grupowe

Z nami zdobędziesz doskonałą wymowę i bogate słownictwo na zajęciach grupowych

  • Liczba godzin w kursie: 100h
  • Intensywność zajęć: 2 razy w tygodniu po 100min
  • Liczebność grupy: od 6 do 10 osób
Zadzwoń do nas!

Informacje o kursie

Kurs grupowy w Szkole Fast Way dzieli się na dwa poziomy:

Grupa Podstawowa

  • Kurs przeznaczony jest dla uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty lub maturalnego na poziomie podstawowym.
  • Nacisk kładziony jest na poprawną wymowę oraz efektywną komunikację w języku angielskim poprzez rozmowy.

Grupa Zaawansowana

  • Kurs dla zaawansowanych uczestników, którzy chcą doskonalić swoją wymowę i poszerzyć słownictwo.
  • Skupiamy się na zaawansowanych strukturach gramatycznych oraz doskonałej jakości i formie działań językowych w trakcie rozmów.
Cele kursów:
  • Celem kursu jest doskonalenie wymowy oraz nauka słownictwa poprzez aktywne uczestnictwo w rozmowach.
  • Poznajemy różnorodne tematy i sytuacje komunikacyjne, co pozwala zdobyć pewność siebie w języku angielskim.
  • W programie przewidziano również ćwiczenia praktyczne, które pomagają utrwalić zdobytą wiedzę oraz pozwalają na swobodną komunikację w różnych sytuacjach.